adidas bunda dámská winderbreaker – pandora naramok koralky cz Prodej pandora řetízek Praha pandora přívěsek Brno

Tag Archives: adidas bunda dámská winderbreaker

pandora españa II Účetní závěrkaJednotka připojené účetní závěrky: RMBKonsolidovaná rozvahaPřipravil Wuxi Little Swan Company LimitedJednotka: RMBPoložka Konečný zůstatek Počáteční zůstatekOběžná aktiva:Peněžní prostředky 3 424 099 307,77 4 272 077 211,11Rezerva na vypořádáníMezibankovní půjčkyFinanční aktiva v reálné hodnotě vykázaná do zisku ztráty 4 917 873,13Derivátové finanční majetekPohledávky z bankovek 1 878 193 045,31 1 297 609 202,29Pohledávky 1 622 290, 121 124,44 1 465 654 479,90Účty zaplacené předem 122 004 474,40 131 513 792,18Přijatelné pojistnéPojistné za přijaté pojistnéRezerva na zajistnou smlouvuPřijaté úroky 55,176,400,57 26,755,807,07Dividendy přijatelnéOstatní pohledávky 9 542 347,96 23 693 886,54Finanční aktiva zakoupená na základě smluv o dalším prodejiZásoby 1 084 450 981,78 1 724 837 944,69Aktiva držená k prodeji1Dlouhodobá aktiva splatná do jednoho rokuOstatní krátkodobá aktiva 8 804 584 056,35 8 385 724 282,16Oběžná aktiva celkem 17 005 258 608,71 17 327 866 623,94Dlouhodobá aktiva:Půjčky a zálohy zákazníkůmRealizovatelná finanční aktiva 200 000,00 200 000,00Investice držené do splatnostiDlouhodobé pohledávkyDlouhodobé kapitálové investiceInvestice do nemovitostí 62 928 849,25 64 854 903,25Dlouhodobý majetek 978 083 778,86 970 859 291,03Probíhá výstavba 176 579,99Inženýrské materiályLikvidace dlouhodobého majetkuProduktivní životní aktivaMajetek naftový plynNehmotná aktiva 189 664 416,73 192 283 486,15Výdaje na výzkum a vývojGoodwillDlouhodobé časově rozlišené náklady 5 100 503,15 4 387 728,14Odložené daňové pohledávky 349 220 299 11 299 879 029,23Ostatní dlouhodobá aktiva 64 654 141,02 25 655 775,90Dlouhodobá aktiva celkem 1 650 028 568,11 1,558 120 213,70Celková aktiva 18 655 287 178,82 18 885 986 837,64Krátkodobé závazky:Krátkodobé půjčky 170 000 000,00 183 813 064,12Půjčky od centrální bankyPřijaté peněžní vklady a mezibankovní vkladyMezibankovní půjčkyFinanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku ztrátyDerivátové finanční závazkySplatné směnky 3 014 675 255,37 2 620 549 815,47Splatné účty 3 447 470 692,87 3 335 089 672,06Účty přijaté předem 1 673 007 411,95 3 014 347 762,242Finanční aktiva prodaná za účelem zpětného odkupuPoplatky a provize splatnéSplatná mzda 236 575 040,77 288 592 163 299Splatné daně 368,178,286,60 412,238,029,96Úroky splatnéDividendy splatné 9 338 224

pandora españa pandora 791836 IFC IFC a Shanghai Henglong Plaza jsou dvě „těžká luxusní místa pro shromažďování a celkový výnos z výkonu také vede další nákupní centra. Republikáni jsou velmi jasní, že pokud někdo chce povstat proti novému řádu, který zřídil, musí pocházet z vojenského tábora, nikoli z kláštera.II Účetní závěrkaJednotka připojené účetní závěrky: RMBKonsolidovaná […]